Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom nacionalnog programa ruralnog razvoja za period od 2022. do 2024. godine.