Marketing

Cenovnik oglasnog prostora na internet portalu ALEKSINAČKE NOVINE

www.aleksinacke.rs

Internet portal Aleksinačke novina, na e-adresi:
www.aleksinacke.rs, jedan je od vodećih informativnih portala u Aleksincu, koji dnevno plasira
veliki broj vesti i informacija iz aleksinačke opštine i niškog regiona.

Naslovna strana (homepage) je vodič za posetioce kroz celokupan sadržaj portala do svih sekcija sajta, od: Vesti, Sporta, Kulture, Ekonomije. Sa naslovne strane se, takođe, može direktno posetiti nekoliko podsajtova koji spadaju u jednu celinu i promociju Aleksinca.

Za mesec dana, posetioci sajta, koji u proseku posete sajt 20 hiljada puta,
pregledaju između 120 000 strana (izvor, GuglAnalitiks). Četvrtina poseta je sa mobilnih uređaja. Skoro dve trećine posetilaca sajta su muškarci, a najviše je onih između 15 i 44 godine starosti.

Sajt ima svoje otvorene službene strane na značajnijim društvenim mrežama: Fejsbuku, Tviteru, Jutjubu (You Tube). Na mreži Jutjuba, na zvaničnim stranici Aleksinačke novine, postavljeni su svi gledaniji video prikazi samostalne produkcije firme Simple Look.

POZICIJE ZA REKLAMIRANjE: (uskoro tabela)

TEHNIČKI USLOVI:
1. Formati: gif, jpeg, swf, težine od 15 kb do 30 kb
2. Kod i url neubacivati u baner – dostaviti uz baner
3. Za video banere obavezno Play i Pause dugme do klika, slika je statična

Opšti uslovi ugovaranja:

1. OSNOVNI POPUSTI:
• Osnovni agencijski popust je 10%
• Za zakup na više meseci: tri meseca 5%; šest meseci 10%; godinu dana 20%
• Za oglašavanje na unutrašnjim stranama, za direktno, popust 15%

2. SPECIJALNI POPUSTI:
Za emitovanje na slobodnim pozicijama, odobravaju se popusti, i to:
Pozorištima; Muzejima; Umetničkim galerijama; Organizatorima: koncerata ozbiljne muzike, kulturnih i muzičkih manifestacija i sportskih događaja; Domaćoj kinematografiji; Filmskim distributerima; Izdavačima; Turističkim organizacijama; Zdravstvenim i prosvetnim institucijama i ustanovama; Ministarstvima i organizacijama za akcije od javnog interesa; Za ekološke akcije; Verskim zajednicama i nevladinim organizacijama;

Posebni uslovi ugovaranja:

Posebno se ugovara: sponzorstvo, uvođenje novih ili izmena postojećih oglasnihi rotacija, oglašavanje na android verziji sajta i/ili samo na mobilnim uređajima.

Takođe, posebne uslove ugovaranja imaju dugogodišnji partneri firme.

Uslovi plaćanja:

Sve cene su obračunate bez obračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV),
Sve cene su izražene u dinarima,
Rok za plaćanje je 10 dana od dana ispostavljanja računa za realizovano emitovanje,
Agencija ne može odobriti klijentima veće popuste od ugovorenih,
U slučaju zakašnjenja u plaćanju, obračunava se zakonska zatezna kamata,
Rok za prigovor (reklamaciju) na ispostavljenu fakturu je 8 dana od dana prijema fakture,

Aleksinačke novine nisu u obavezi da emituje reklamni materijal oglašivača u slučaju da nije dostavljena prateća dokumentacija (deklaracija), kako propisuje Zakon o oglašavanju.

U slučaju kada oglašivač ne podmiri dugovanja za emitovanje reklama, Aleksinačke novine mogu odbiti nove narudžbine za emitovanje.

MARKETING PORTALA:
e-mail: aleksinacke@gmail.com